Hvis du ikke er enig i vurderingen

Forlang at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, hvis afgørelsen ikke giver fuldt ud medhold. Se vedrørende Pædagogisk Psykologisk Vurdering Regler om inklusion | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Forældre kan klage over skolens eller kommunens afgørelser om specialundervisning og søge rådgivning hos uvildige instanser.

Klagemuligheder | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Hvordan klager du til Klagenævnet for Specialundervisning? — Ankestyrelsen (ast.dk)

Her er der normalt ikke mere du kan gøre i forhold til dit nuværende undervisningstilbud

Skolelederen har vurderet at skolen kan imødekomme elevens særlige behov inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Du kan forsøge at  bede skolelederen om at henvise til en pædagogisk-psykologisk vurdering. Det kan du hvis du finder, at dit barn har behov for støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, støtte i specialklasse eller på specialskole. Så kan bede om en pædagogisk-psykologisk vurdering af dit barn.

Regler for specialundervisning | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Se under Hvornår har forældre ret til at få en PPR-vurdering af deres barn?

Enhedslisten arbejder på at hjælpe dig.

Enhedslisten kræver lovændring: Tusindvis af elever med særlige behov kan ikke klage over deres undervisning – skoleliv.dk

Overvej skoleskifte

Skoleskift | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)

Du kan også kontakte os

Kontakt – Skole og Forældre – Aalborg (eyas.dk)

Modtager mit barn sygeundervisning?

Modtaget dit barn ikke sygeundervisning, og har skolens leder ikke rette henvendelse til dig med henblik på en vurdering af behovet for sygeundervisning, og er gået 15 skoledage siden dit barn deltog i undervisningen eller har den samlede varighed oversteget 15 skoledage?

Tag kontakt til skolen og bed om sygeundervisning

Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler

Får du ikke hjælp så kontakt os

Kontakt – Skole og Forældre – Aalborg (eyas.dk)

Har skolens leder inddraget pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder?

Bed skolens leder om at inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder

Inddragelse af social eller psykologisk bistand

Vær opmærksom på at uhensigtsmæssig opførsel kan skyldes mobning!

Bed skolen iværksætte skolens antimobbestrategi – Skole og Forældre – Aalborg (eyas.dk)