Modtager mit barn sygeundervisning?

Modtaget dit barn ikke sygeundervisning, og har skolens leder ikke rette henvendelse til dig med henblik på en vurdering af behovet for sygeundervisning, og er gået 15 skoledage siden dit barn deltog i undervisningen eller har den samlede varighed oversteget 15 skoledage?

Tag kontakt til skolen og bed om sygeundervisning

Bekendtgørelse om sygeundervisning af elever i folkeskolen og frie grundskoler

Får du ikke hjælp så kontakt os

Kontakt – Skole og Forældre – Aalborg (eyas.dk)

Har skolens leder inddraget pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder?

Bed skolens leder om at inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder

Inddragelse af social eller psykologisk bistand

Vær opmærksom på at uhensigtsmæssig opførsel kan skyldes mobning!

Bed skolen iværksætte skolens antimobbestrategi – Skole og Forældre – Aalborg (eyas.dk)

Kontakt skolen og få skolelederen til at lave en vurdering om skolen kan imødekomme dit barns særlige behov

Regler om inklusion | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Skolelederens ansvar

Bed skolelederen om at henvise til en pædagogisk psykologisk vurdering

Regler om inklusion | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Skolelederens ansvar

Vil skolelederen ikke henvise til en pædagogisk psykologisk vurdering, så forlang at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, hvis afgørelsen ikke giver fuldt ud medhold.

Regler om inklusion | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Pædagogisk psykologisk vurdering

Er du ikke enig i den skriftelige begrundelse for afgørelsen, så klag til klagenævnet for Specialundervisning (ast.dk). Klagefristen er fire uger.

Regler om inklusion | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Hvor henvender jeg mig, hvis mit barn ikke får den hjælp, det har brug for?

Hvordan klager du til Klagenævnet for Specialundervisning? — Ankestyrelsen (ast.dk)