Evaluering – Samarbejde mod besparelser i Aalborg Kommune

I juni tog vi initiativ til at følges ad gennem budgetprocessen i Aalborg Kommune. Vi mødtes sammen med hinanden og med politikerne. Det har vi gjort, fordi det var en ekstraordinær situation vedrørende besparelser. Det er disse situationer der ofte samler folk om ting, der ofte er større end egne specifikke interesser. Det større har været vores velfærd som samfund.

Rikke Thrane og jeg (Claus Nielsen) vil gerne lave en opsamling, hvor vi samler op på forløbet. Derfor vil vi gerne, at i hjælper med at svare på dette spørgeskema. Dette er frivilligt om i ønsker at svare.

Vi vil gerne dele besvarelserne med jer her inde, og vi spørger derfor også ind til hvilken organisation i har svaret for. Besvarelsen kan i eventuelt bruge til at dele med jeres medlemmer, som måske er nysgerrig efter at vide, hvad de andre organisationer har tænkt om forløbet.

Derfor vil vi gerne, at det er formændene der svarer på undersøgelsen på vegne af jeres organisation.

ForeningDeltaget i undersøgelsen
Aalborg LærerforeningJa
BHOVJa
BUPL NordjyllandJa
Danske FysioterapeuterJa
Dansk Socialrådgiverforening, Region NordSe FH Aalborg
Dansk Sygeplejeråd, Kreds NordjyllandJa
De private institutioner i AalborgJa
DH Aalborg
Ergoterapeutforeningen
Faglige Seniorer, AalborgJa
FH AalborgJa
FOA – Nordjylland
Forældrebevægelsen Hvorerderenvoksen, Aalborg KommuneJa
HK KommunalJa
Kost og ErnæringsforbundetJa
Landsforeningen Autisme, Kreds NordjyllandJa*
LAK, Landsbyerne i Aalborg KommuneJa
LEV AalborgJa
Seniorrådet, AalborgJa
SFR Forældrevalgte
Skole og forældre – AalborgJa
Skolelederforeningen – AalborgJa
Socialpædagogerne
* Afventer afklaring

Undersøgelserne er beskyttet og begrænset til foreningerne

Hvordan har jeres oplevelse været som organisation, at være en del af dette samarbejde? 

Hvilken betydning har det haft for jer som organisation, at være med i dette samarbejde?

Hvad tænker i som organisation kunne være gjort bedre, i forhold til samarbejdet og det endelige resultat?

Forslag til andet, som samarbejdet kan bruges til?

Børne- og Undervisningsudvalget 7. november 2023 (Fællesledelse)

7. november 2023 – referat fra Børne- og Undervisningsudvalget (aalborg.dk)

  • Godkendelse af 1. behandling af indførelse af fælles ledelse mellem Hou og Hals Skoler på baggrund af vedtagelse af Budget 2024-2027
  • Godkendelse af 1. behandling af indførelse af fælles ledelse mellem Ellidshøj Skole og Ferslev Skole eller mellem Ellidshøj Skole og Svenstrup Skole på baggrund af vedtagelse af Budget 2024-2027
  • Godkendelse af 1. behandling af indførelse af fælles ledelse mellem Sebber Skole og Bislev Skoler på baggrund af vedtagelse af Budget 2024-2027


Fælles ledelse

Folkeskolelovens § 24, stk 3 bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre fælles ledelse mellem én eller flere små skoler og en større skole, eller mellem to eller flere små skoler. Fælles ledelse betyder, at skolerne har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men bevarer hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås skoler i landdistrikter eller skoler med ikke over 300 elever.

Fælles ledelse | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)

Skoler med flere afdelinger

De senere år har der været en udvikling, hvor nogle kommuner nedlægger eller sammenlægger skoler, så skolerne er blevet større og har undervisning på flere matrikler. Denne måde at organisere skolen på er ny i forhold til tidligere, og det giver både nye udfordringer og muligheder.

Skoler med flere afdelinger | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)

Skolenedlæggelse

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at nedlægge en folkeskole, jf folkeskolelovens § 24, stk. 4.

Beslutningen om skolenedlæggelse skal dog følge en bestemt procedure, som er beskrevet i Bekendtgørelse nr. 700 af 23/06/2014.

Før der træffes endelig beslutning om nedlæggelsen skal forslag herom offentliggøres, og det skal samtidig fremgå, hvilke konsekvenser for skolestrukturen, forslaget vil få.

Efter offentliggørelsen af forslaget skal der gives en frist på mindst 8 uger til fremsættelse af indsigelser.

De(n) berørte skole(r)s skolebestyrelse(r) skal samtidig hermed udtale sig til kommunalbestyrelsen om forslaget.

Såfremt der er rejst indsigelser mod forslaget kan endelig beslutning om lukning tidligst træffes 4 uger efter udløbet af fristen for indsigelser – dvs. tidligst 12 uger efter forslagets offentliggørelse.

Da den endelige beslutning skal i henhold til folkeskolelovens § 24, stk. 4 være truffet senest 1. marts i det år, hvor skolen lukkes pr. 1. august, skal forslaget altså fremsættes allersenest 12 uger inden 1. marts. 

Proceduren for skolenedlæggelse skal følges, hvis skolen lukkes, men også, hvis den sammenlægges med andre skoler, dvs. ophører med at have sin egen skolebestyrelse og skoleleder.

Skolenedlæggelse | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)

Undladelse af at indkalde af suppleanter eller afholde suppleringsvalg til skolebestyrelse og skoleleders beslutning om skolestruktur

Overtrædelse af folkeskolelovgivningens regler i forbindelse med sammenlægningen af to folkeskoler.

Udtalelser — Ankestyrelsen (ast.dk)

Budgettet er på plads for 2024-2027

19 ud af Aalborg Byråds 31 medlemmer står bag budgetaftalen for 2024-2027. Budgetforligspartierne har i en økonomisk presset tid valgt at sætte skatten op med 0,2 procent for at sikre mere borgernær velfærd. Der bliver ingen skolelukninger, og velfærden følger med til de flere ældre.

Budget 2024-2027 (aalborg.dk)

Se budgetforliget

https://www.aalborg.dk/p/AAK/%C3%98E/budgetforlig%202024-2027.pdf

Børne- og Undervisningsudvalget 7. november 2023

7. november 2023 – referat fra Børne- og Undervisningsudvalget (aalborg.dk)

  • Drøftelse af udmøntning af budget 2024-2027

Spørgsmål vedrørende ”Åbent brev til byrådspolitikere i Aalborg Kommune”

I dag tirsdag den 12. September har lokalforeningen sendt 7 spørgsmål til børne- og undervisningsudvalget, vedrørende de 11 skolers åbne brev til byrådet.

Brevet har skræmt en del medlemmer og forældre, og derfor har vi valgt at stille vores børne- og undervisningsudvalg disse spørgsmål.

Brevet er også sendt til pressen.