Spørgsmål vedrørende ”Åbent brev til byrådspolitikere i Aalborg Kommune”

I dag tirsdag den 12. September har lokalforeningen sendt 7 spørgsmål til børne- og undervisningsudvalget, vedrørende de 11 skolers åbne brev til byrådet.

Brevet har skræmt en del medlemmer og forældre, og derfor har vi valgt at stille vores børne- og undervisningsudvalg disse spørgsmål.

Brevet er også sendt til pressen.

Kommunalvalget 2021

Lokalforeningen Skole og Forældre Aalborg, er en del landsorganisationen Skole og Forældre.

Vores vision er en folkeskole med høj kvalitet, der – som forældrenes naturlige førstevalg – styrker samfundets fællesskab. Det er en skole, hvor medarbejderne, elever og forældre samarbejder om at danne og uddanne dygtige og livduelige børn til aktive medborgere i et samfund med frihed og demokrati.

Vi har tre overordnede mål
– Styrke kvaliteten af skolens børnefællesskaber
– Bedre kvalitet i skole-hjem samarbejdet
– National og kommunal prioritering af folkeskolen

Derudover synes vi det er vigtigt med
– Et bedre samarbejde med skolebestyrelserne
– En stærk forældrebevægelse

Dette er vores indspark til processen. Vi mener

Gladere børn i folkeskolen
– Eleverne bliver mindre og mindre glade for at være i skolen, år efter år. Det skal der gøres noget ved
– Alle børn skal have deltagelsesmuligheder i skolens fællesskaber uanset pris!
– Alle børn skal have muligheder for at bidrage til fællesskaber
– Alle børn skal have muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder i fællesskaber
– Alle børn skal opleve at høre til skolens fællesskaber

Dygtigere skolebestyrelser
– Mere forståelse for hvad skolebestyrelsesarbejdet indebærer
– Bedre principper og tilsyn på den enkelte skole
– Bedre Skole-Hjem samarbejde på den enkelte skole
– Skolebestyrelserne klædes bedre på til den opgave de skal løses, og i særdeleshed på skoler med specialtilbud, hvor love og regler er langt mere omfattende

Større forældreengagement
– Fuldt bemandede skolebestyrelser
– Bedre forældreorganisering og samarbejde på den enkelte skole
– Vælge “Skole og Forældre” repræsentanter i skolebestyrelserne
– Samarbejde på tværs af skoler

Bedre undervisningsmiljø
– Fysisk, Psykisk og Æstetisk undervisningsmijø
– Undervisningsmiljørepræsentant blandt eleverne
– Skolebestyrelserne sætter undervisningsmiljøet på dagsordenen

Større lighed mellem Skolerne
– Elever får samme forudsætninger i forhold til læring og trivsel
– Kompetencer på skolerne er ligelig fordelt
– Løse problemet med klasseforskel på skolerne

Synligt “Skole og Forældre”
– Endelig ville det være fantastisk, hvis kommunen kunne finde et sted vi kan være og sætte vores banner op

Vi vil derfor gerne anbefale vores forældre at stemme på…

Sammenhæng mellem skolens elevtal og forældretilfredshed i Aalborg kommune

Baseret til forældretilfredshedsmålingen i 2020, hvor du kan læse mere om den her, har vi kigget på skolens størrelse og forældrenes tilfredshed med skole og DUS. Der sker noget magisk med forældrenes tilfredshed når skolen er mindre end 100 elever. Vi har lavet denne grafik der viser sammenhængen

Billedet viser sammenhæng mellem elevtal og forældretilfredshed med skole og DUS

Går du med en følelse af, at du ikke er tilfreds med skolen, så kunne det være en god ide at kigge efter en lille skole til dit barn eller dine børn.