Fagorganisationer i Aalborg kommune

Skolelederforeningen er aktiv på det politiske i Aalborg kommune for skolelederne. Bestyrelsen kan man finde her

Aalborg lærerforening kreds 153 er aktiv på det politiske område i Aalborg kommune for lærerne. Kredsbestyrelsen findes her hvor man også kan finde referater og dagsorden

BUPL Nordjylland er aktiv på det politiske område i Aalborg kommune for pædagogerne.

Kommunens organisering inden for skolerelevante områder

Her er Skoleforvaltningens organisering i forhold til forvaltning af skoleområdet

Her er Familie og Beskæftigelsesforvaltningens organisering i forhold til børn, unge og familier med specielle behov

Her er Sundheds- og Kulturforvaltningens organisering i forhold til klubber og foreninger

Her er Ældre og Handicapforvaltningens organisering i forhold til børn med handicap