Kommunalvalget 2021

Lokalforeningen Skole og Forældre Aalborg, er en del landsorganisationen Skole og Forældre.

Vores vision er en folkeskole med høj kvalitet, der – som forældrenes naturlige førstevalg – styrker samfundets fællesskab. Det er en skole, hvor medarbejderne, elever og forældre samarbejder om at danne og uddanne dygtige og livduelige børn til aktive medborgere i et samfund med frihed og demokrati.

Vi har tre overordnede mål
– Styrke kvaliteten af skolens børnefællesskaber
– Bedre kvalitet i skole-hjem samarbejdet
– National og kommunal prioritering af folkeskolen

Derudover synes vi det er vigtigt med
– Et bedre samarbejde med skolebestyrelserne
– En stærk forældrebevægelse

Dette er vores indspark til processen. Vi mener

Gladere børn i folkeskolen
– Eleverne bliver mindre og mindre glade for at være i skolen, år efter år. Det skal der gøres noget ved
– Alle børn skal have deltagelsesmuligheder i skolens fællesskaber uanset pris!
– Alle børn skal have muligheder for at bidrage til fællesskaber
– Alle børn skal have muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder i fællesskaber
– Alle børn skal opleve at høre til skolens fællesskaber

Dygtigere skolebestyrelser
– Mere forståelse for hvad skolebestyrelsesarbejdet indebærer
– Bedre principper og tilsyn på den enkelte skole
– Bedre Skole-Hjem samarbejde på den enkelte skole
– Skolebestyrelserne klædes bedre på til den opgave de skal løses, og i særdeleshed på skoler med specialtilbud, hvor love og regler er langt mere omfattende

Større forældreengagement
– Fuldt bemandede skolebestyrelser
– Bedre forældreorganisering og samarbejde på den enkelte skole
– Vælge “Skole og Forældre” repræsentanter i skolebestyrelserne
– Samarbejde på tværs af skoler

Bedre undervisningsmiljø
– Fysisk, Psykisk og Æstetisk undervisningsmijø
– Undervisningsmiljørepræsentant blandt eleverne
– Skolebestyrelserne sætter undervisningsmiljøet på dagsordenen

Større lighed mellem Skolerne
– Elever får samme forudsætninger i forhold til læring og trivsel
– Kompetencer på skolerne er ligelig fordelt
– Løse problemet med klasseforskel på skolerne

Synligt “Skole og Forældre”
– Endelig ville det være fantastisk, hvis kommunen kunne finde et sted vi kan være og sætte vores banner op

Vi vil derfor gerne anbefale vores forældre at stemme på…

Enhedslistens forslag til at reducere antallet af skoleledere i Aalborg Kommune

Skole og Forældre – Aalborg mener, at hvis enhedslistens forslag om at reducere antallet af skoleledere på skolerne i Aalborg skulle gennemføres i praksis, så skal skolebestyrelserne i Aalborg kommune tages med på råd.

Hvis tanken er at sammenlægge skolerne mener vi at skolerne kan miste deres selvstændighed samt særpræg.

En reduktion i antallet af skoleledere vil også betyde en reduktion i antal af skolebestyrelser, og dermed reduceres skolebestyrelsesmedlemmer til almindelige forældre og elever på skolerne.

Dette betyder at vi som forældre og at eleverne vil få mindre indflydelse i den demokratiske proces, og at nærkontakten på den enkelte skole forringes på grund af skolebestyrelsernes og ledelsens distancering. Dette er enormt kritisk for de sårbare familier, som vil komme i klemme på denne måde.

Når vi forældre glemmes i den lokale folkeskole vælger vi den fra til gengæld for et bedre eller nødvendigt alternativ. Man skal være tæt på noget man skal lede, for det handler om mennesker.

Se os i TV2 Nord

Trivsel og mobning

Overordnet set er børnene glade i dagens Danmark. De unge ryger mindre, drikker mindre og begår mindre kriminalitet.

Men der er stadig udfordringer. Blandt 200.403 adspurgte børn fra 0. til 3. klasse svarer 15.917 at de tit bliver drillet. Blandt 276.843 adspurgte børn fra 4. til 9. klasse svarer 6.673 elever at de bliver mobbet meget tit eller tit. Dette foregår på de sociale medier og i virkeligheden.

Vi som forældre og skolebestyrelser har et fælles ansvar for at sikre at vi bekæmper mobning og drillerier både på de sociale medier og i virkeligheden.

Klima fylder mere og mere i vores børns hverdag. Så meget nogle børn udvikler klima-angst. Der findes endnu ingen undersøgelser for hvordan klimadebatten påvirker vores børns klima-angst

Skoledagen er blevet længere og det begrænser børnenes fritid. Mange børn kommer hjem og vil bare gerne slappe af, og det skal der også være plads til. Fritid er jo netop FRI-tid. Støt og hjælp dit barn til at føre sine ønsker og lyster ud i livet. Det handler jo bare om at være søde ved børnene og hjælpe dem så meget i kan. Som forælder skal man jo også overveje, om det er en selv, der gerne vil til fodbold, eller om sønnike faktisk hellere vil lære at fægte.

Neden for kan i finde inspiration til hvordan i som forældre, kan tage ansvar for god trivsel på jeres skole.

Se udsendelse på TV2 Nord

Den nationale trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelsen 2018

https://dcum.dk/media/2576/dcumtrivselsma-lingtabelrapport2018.pdf

Trivselsundersøgelsen 2017

https://dcum.dk/media/2167/2017-10-30-dcumtrivselsma-lingtabelrapport2017.pdf

Skolebørnsundersøgelsen

Helbred, trivsel og sundhedsadfærd blandt 11-, 13- og 15-årige skoleelever i Danmark

http://www.hbsc.dk/rapport.php?file=HBSC-Rapport-2018.pdf

Mobning

Sådan laver i jeres antimobbestrategi

https://redbarnet.dk/media/2702/saadan-laver-i-jeres-antimobbestrategi-dropmob.pdf

Sociale medier

Børns vilkår – 7 råd til forældre: Svært at tage hul på DIALOGEN i en digital verden?

https://bornsvilkar.dk/faa-gode-raad/digitaltliv/foraeldre

Skolebørn – 7 råd til forældre: Hjælp dit barn til et godt digitalt liv

Klima-angst

Hvordan undgår vi at give vores børn klimaangst? 5 råd mod klimaangst.

Børn og klimaangst: Syv råd til at tale med dit barn om klimaforandringerne

https://www.kristeligt-dagblad.dk/saadan-taler-du-med-dit-barn-om-det-der-skraemmer

Fritid

Princip for den åbne skole

http://skole-foraeldre.dk/artikel/princip-den-%C3%A5bne-skole

Børne- og ungdomskriminalitet

Udviklingen i børne-og ungdomskriminalitet 2006-2017

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2018/boerne-_og_ungdomskriminalitet_2017_endelig.pdf

Inspiration til skolebestyrelsens videre arbejde med trivsel og mobning

Skole og forældre – Aalborg stiftet som ny forening

Det er mig en ære som ny formand for foreningen Skole og Forældre – Aalborg, at kunne erklære foreningen for stiftet. Bestyrelsen er sammensat af tre repræsentanter fra skolerne

  • Claus Nielsen fra Herningvej Skole
  • Ali Mohamad Hassan fra Vester Mariendal Skole
  • Kristian Ole Halkjær fra Mellervangskolen

På bestyrelsesmødet blev det vedtaget et arbejdsprogram, som foreningen nu vil arbejde med. Programmet er:

  • At etablere foreningen og formandskabet som en troværdig og indflydelsesrig aktør i skolepolitikken i Aalborg Kommune
  • At indgå en partnerskabsaftale med Aalborg Kommune, der fastlægger foreningens rolle og samspil med Aalborg Kommune.
  • At styrke skolebestyrelsernes og foreningernes indflydelse gennem tættere partnerskab og samarbejde i Aalborg Kommune
  • Synliggøre foreningen og lokalafdelingen

Vi er selvfølgelig altid interesseret i at høre fra forældre som er interesseret i at hjælpe. Er du interesseret er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger til skoleogforaeldre.aalborg@eyas.dk

Velkommen til skole & forældre i Aalborg Kommune

I Aalborg kommune har vi et ønske om at samle skolebestyrelserne, da vi sammen står stærkere. En stor del af de skoler der er i Aalborg kommune er medlemmer af den landsdækkende organisation “Skole og Forældre“. Denne landsorganisation er en sammenslutning af skolebestyrelser i hele Danmark og gør skolebestyrelser og forældre stærkere.

Som forældrerepræsentant på en skole i Aalborg kommune som er medlem af skole og forældre, kan du deltage på den stiftende generalforsamling.

Sammen er vi stærkere