Hvis du ikke er enig i vurderingen

Forlang at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, hvis afgørelsen ikke giver fuldt ud medhold. Se vedrørende Pædagogisk Psykologisk Vurdering Regler om inklusion | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Forældre kan klage over skolens eller kommunens afgørelser om specialundervisning og søge rådgivning hos uvildige instanser.

Klagemuligheder | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Hvordan klager du til Klagenævnet for Specialundervisning? — Ankestyrelsen (ast.dk)