Har skolens leder inddraget pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder?

Bed skolens leder om at inddrage pædagogisk-psykologisk rådgivning med henblik på vurdering af behov for specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand eller de sociale myndigheder

Inddragelse af social eller psykologisk bistand

Vær opmærksom på at uhensigtsmæssig opførsel kan skyldes mobning!

Bed skolen iværksætte skolens antimobbestrategi – Skole og Forældre – Aalborg (eyas.dk)