Bed skolelederen om at henvise til en pædagogisk psykologisk vurdering

Regler om inklusion | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Skolelederens ansvar

Vil skolelederen ikke henvise til en pædagogisk psykologisk vurdering, så forlang at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, hvis afgørelsen ikke giver fuldt ud medhold.

Regler om inklusion | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Pædagogisk psykologisk vurdering

Er du ikke enig i den skriftelige begrundelse for afgørelsen, så klag til klagenævnet for Specialundervisning (ast.dk). Klagefristen er fire uger.

Regler om inklusion | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Hvor henvender jeg mig, hvis mit barn ikke får den hjælp, det har brug for?

Hvordan klager du til Klagenævnet for Specialundervisning? — Ankestyrelsen (ast.dk)