Enhedslistens forslag til at reducere antallet af skoleledere i Aalborg Kommune

Skole og Forældre – Aalborg mener, at hvis enhedslistens forslag om at reducere antallet af skoleledere på skolerne i Aalborg skulle gennemføres i praksis, så skal skolebestyrelserne i Aalborg kommune tages med på råd.

Hvis tanken er at sammenlægge skolerne mener vi at skolerne kan miste deres selvstændighed samt særpræg.

En reduktion i antallet af skoleledere vil også betyde en reduktion i antal af skolebestyrelser, og dermed reduceres skolebestyrelsesmedlemmer til almindelige forældre og elever på skolerne.

Dette betyder at vi som forældre og at eleverne vil få mindre indflydelse i den demokratiske proces, og at nærkontakten på den enkelte skole forringes på grund af skolebestyrelsernes og ledelsens distancering. Dette er enormt kritisk for de sårbare familier, som vil komme i klemme på denne måde.

Når vi forældre glemmes i den lokale folkeskole vælger vi den fra til gengæld for et bedre eller nødvendigt alternativ. Man skal være tæt på noget man skal lede, for det handler om mennesker.

Se os i TV2 Nord

Skole og forældre – Aalborg stiftet som ny forening

Det er mig en ære som ny formand for foreningen Skole og Forældre – Aalborg, at kunne erklære foreningen for stiftet. Bestyrelsen er sammensat af tre repræsentanter fra skolerne

  • Claus Nielsen fra Herningvej Skole
  • Ali Mohamad Hassan fra Vester Mariendal Skole
  • Kristian Ole Halkjær fra Mellervangskolen

På bestyrelsesmødet blev det vedtaget et arbejdsprogram, som foreningen nu vil arbejde med. Programmet er:

  • At etablere foreningen og formandskabet som en troværdig og indflydelsesrig aktør i skolepolitikken i Aalborg Kommune
  • At indgå en partnerskabsaftale med Aalborg Kommune, der fastlægger foreningens rolle og samspil med Aalborg Kommune.
  • At styrke skolebestyrelsernes og foreningernes indflydelse gennem tættere partnerskab og samarbejde i Aalborg Kommune
  • Synliggøre foreningen og lokalafdelingen

Vi er selvfølgelig altid interesseret i at høre fra forældre som er interesseret i at hjælpe. Er du interesseret er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger til skoleogforaeldre.aalborg@eyas.dk