Generalforsamling 2020

Måske ved du ikke helt hvad skole og forældre er, eller måske har du allerede mødt os ved forskellige lejligheder. Skole og forældre har vokseværk gennem lokalafdelingerne som dukker op over hele landet, også her i Aalborg kommune hvor lokalafdelingen blev etableret i september sidste år.

Gennem forældrerepræsentanter i skolebestyrelser på medlemsskoler har i noget at skulle have sagt. Forældrerepræsentanter har nemlig hver især en stemme på generalforsamlingen.

I har mulighed for at fremlægge jeres forslag til den politiske dagsorden og det arbejdsprogram som lokalforeningen arbejder efter, og derved styrke vores fællesskab. I har også muligheden sammen med 32 andre medlemsskoler i Aalborg kommune at

 • Tale forældrenes og børnenes sag i offentligheden og relevante beslutningsfora
 • Støtte skolebestyrelserne i at varetage deres rolle og opgaver
 • Styrke forældrene i at støtte deres barns og alle børns udvikling i folkeskolen

Jeres engagement er vigtigt for lokalafdelingen da vi sammen står stærkest. Derfor håber jeg at i møder op og støtte op om fællesskabet, så vi kan stå sammen og tale vores børns sag i Aalborg kommune. Det er lokalafdelingens formål:

 • at repræsentere Skole og Forældre i kommunen og virke for en styrkelse af skolebestyrelsernes indflydelse i kommunen
 • at støtte medlemmerne i deres arbejde i skolebestyrelsen
 • at repræsentere medlemmerne over for kommunalbestyrelsen og kommunale udvalg, som beskæftiger sig med skoleforhold, samt over for den kommunale skoleforvaltning.
 • at samarbejde med lokalafdelinger i tilgrænsende kommuner om fælles initiativer rettet mod medlemmerne
 • at være et forum for drøftelse af skolepolitiske spørgsmål af interesse for medlemmerne
 • at samarbejde med lokale foreninger og organisationer, der har opgaver fælles med Skole og Forældre

For at kunne holde styr på stemmeberettigede samt overholde reglerne omkring Covid-19 beder vi om, at i tilmelder jer via hjemmesiden https://www.eyas.dk/event/generalforsamling-2020/

Enhedslistens forslag til at reducere antallet af skoleledere i Aalborg Kommune

Skole og Forældre – Aalborg mener, at hvis enhedslistens forslag om at reducere antallet af skoleledere på skolerne i Aalborg skulle gennemføres i praksis, så skal skolebestyrelserne i Aalborg kommune tages med på råd.

Hvis tanken er at sammenlægge skolerne mener vi at skolerne kan miste deres selvstændighed samt særpræg.

En reduktion i antallet af skoleledere vil også betyde en reduktion i antal af skolebestyrelser, og dermed reduceres skolebestyrelsesmedlemmer til almindelige forældre og elever på skolerne.

Dette betyder at vi som forældre og at eleverne vil få mindre indflydelse i den demokratiske proces, og at nærkontakten på den enkelte skole forringes på grund af skolebestyrelsernes og ledelsens distancering. Dette er enormt kritisk for de sårbare familier, som vil komme i klemme på denne måde.

Når vi forældre glemmes i den lokale folkeskole vælger vi den fra til gengæld for et bedre eller nødvendigt alternativ. Man skal være tæt på noget man skal lede, for det handler om mennesker.

Se os i TV2 Nord

Skole og forældre – Aalborg stiftet som ny forening

Det er mig en ære som ny formand for foreningen Skole og Forældre – Aalborg, at kunne erklære foreningen for stiftet. Bestyrelsen er sammensat af tre repræsentanter fra skolerne

 • Claus Nielsen fra Herningvej Skole
 • Ali Mohamad Hassan fra Vester Mariendal Skole
 • Kristian Ole Halkjær fra Mellervangskolen

På bestyrelsesmødet blev det vedtaget et arbejdsprogram, som foreningen nu vil arbejde med. Programmet er:

 • At etablere foreningen og formandskabet som en troværdig og indflydelsesrig aktør i skolepolitikken i Aalborg Kommune
 • At indgå en partnerskabsaftale med Aalborg Kommune, der fastlægger foreningens rolle og samspil med Aalborg Kommune.
 • At styrke skolebestyrelsernes og foreningernes indflydelse gennem tættere partnerskab og samarbejde i Aalborg Kommune
 • Synliggøre foreningen og lokalafdelingen

Vi er selvfølgelig altid interesseret i at høre fra forældre som er interesseret i at hjælpe. Er du interesseret er du velkommen til at sende dine kontaktoplysninger til skoleogforaeldre.aalborg@eyas.dk