Budgetforhandlinger 2023

Vi mener at besparelserne ikke må betyde:

1. At flere børn ender i mistrivsel

2. At flere børn bliver tabt

3. At flere forældre knækker sammen og vælger folkeskolen fra