Kommunalvalget 2021

Lokalforeningen Skole og Forældre Aalborg, er en del landsorganisationen Skole og Forældre.

Vores vision er en folkeskole med høj kvalitet, der – som forældrenes naturlige førstevalg – styrker samfundets fællesskab. Det er en skole, hvor medarbejderne, elever og forældre samarbejder om at danne og uddanne dygtige og livduelige børn til aktive medborgere i et samfund med frihed og demokrati.

Vi har tre overordnede mål
– Styrke kvaliteten af skolens børnefællesskaber
– Bedre kvalitet i skole-hjem samarbejdet
– National og kommunal prioritering af folkeskolen

Derudover synes vi det er vigtigt med
– Et bedre samarbejde med skolebestyrelserne
– En stærk forældrebevægelse

Dette er vores indspark til processen. Vi mener

Gladere børn i folkeskolen
– Eleverne bliver mindre og mindre glade for at være i skolen, år efter år. Det skal der gøres noget ved
– Alle børn skal have deltagelsesmuligheder i skolens fællesskaber uanset pris!
– Alle børn skal have muligheder for at bidrage til fællesskaber
– Alle børn skal have muligheder for at tilegne sig kundskaber og færdigheder i fællesskaber
– Alle børn skal opleve at høre til skolens fællesskaber

Dygtigere skolebestyrelser
– Mere forståelse for hvad skolebestyrelsesarbejdet indebærer
– Bedre principper og tilsyn på den enkelte skole
– Bedre Skole-Hjem samarbejde på den enkelte skole
– Skolebestyrelserne klædes bedre på til den opgave de skal løses, og i særdeleshed på skoler med specialtilbud, hvor love og regler er langt mere omfattende

Større forældreengagement
– Fuldt bemandede skolebestyrelser
– Bedre forældreorganisering og samarbejde på den enkelte skole
– Vælge “Skole og Forældre” repræsentanter i skolebestyrelserne
– Samarbejde på tværs af skoler

Bedre undervisningsmiljø
– Fysisk, Psykisk og Æstetisk undervisningsmijø
– Undervisningsmiljørepræsentant blandt eleverne
– Skolebestyrelserne sætter undervisningsmiljøet på dagsordenen

Større lighed mellem Skolerne
– Elever får samme forudsætninger i forhold til læring og trivsel
– Kompetencer på skolerne er ligelig fordelt
– Løse problemet med klasseforskel på skolerne

Synligt “Skole og Forældre”
– Endelig ville det være fantastisk, hvis kommunen kunne finde et sted vi kan være og sætte vores banner op

Vi vil derfor gerne anbefale vores forældre at stemme på…