Her er der normalt ikke mere du kan gøre i forhold til dit nuværende undervisningstilbud

Skolelederen har vurderet at skolen kan imødekomme elevens særlige behov inden for rammerne af den almindelige undervisning.

Du kan forsøge at  bede skolelederen om at henvise til en pædagogisk-psykologisk vurdering. Det kan du hvis du finder, at dit barn har behov for støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt, støtte i specialklasse eller på specialskole. Så kan bede om en pædagogisk-psykologisk vurdering af dit barn.

Regler for specialundervisning | Børne- og Undervisningsministeriet (uvm.dk) – Se under Hvornår har forældre ret til at få en PPR-vurdering af deres barn?

Enhedslisten arbejder på at hjælpe dig.

Enhedslisten kræver lovændring: Tusindvis af elever med særlige behov kan ikke klage over deres undervisning – skoleliv.dk

Overvej skoleskifte

Skoleskift | Skole og Forældre (skole-foraeldre.dk)

Du kan også kontakte os

Kontakt – Skole og Forældre – Aalborg (eyas.dk)