Generalforsamling 2020

Måske ved du ikke helt hvad skole og forældre er, eller måske har du allerede mødt os ved forskellige lejligheder. Skole og forældre har vokseværk gennem lokalafdelingerne som dukker op over hele landet, også her i Aalborg kommune hvor lokalafdelingen blev etableret i september sidste år.

Gennem forældrerepræsentanter i skolebestyrelser på medlemsskoler har i noget at skulle have sagt. Forældrerepræsentanter har nemlig hver især en stemme på generalforsamlingen.

I har mulighed for at fremlægge jeres forslag til den politiske dagsorden og det arbejdsprogram som lokalforeningen arbejder efter, og derved styrke vores fællesskab. I har også muligheden sammen med 32 andre medlemsskoler i Aalborg kommune at

  • Tale forældrenes og børnenes sag i offentligheden og relevante beslutningsfora
  • Støtte skolebestyrelserne i at varetage deres rolle og opgaver
  • Styrke forældrene i at støtte deres barns og alle børns udvikling i folkeskolen

Jeres engagement er vigtigt for lokalafdelingen da vi sammen står stærkest. Derfor håber jeg at i møder op og støtte op om fællesskabet, så vi kan stå sammen og tale vores børns sag i Aalborg kommune. Det er lokalafdelingens formål:

  • at repræsentere Skole og Forældre i kommunen og virke for en styrkelse af skolebestyrelsernes indflydelse i kommunen
  • at støtte medlemmerne i deres arbejde i skolebestyrelsen
  • at repræsentere medlemmerne over for kommunalbestyrelsen og kommunale udvalg, som beskæftiger sig med skoleforhold, samt over for den kommunale skoleforvaltning.
  • at samarbejde med lokalafdelinger i tilgrænsende kommuner om fælles initiativer rettet mod medlemmerne
  • at være et forum for drøftelse af skolepolitiske spørgsmål af interesse for medlemmerne
  • at samarbejde med lokale foreninger og organisationer, der har opgaver fælles med Skole og Forældre

For at kunne holde styr på stemmeberettigede samt overholde reglerne omkring Covid-19 beder vi om, at i tilmelder jer via hjemmesiden https://www.eyas.dk/event/generalforsamling-2020/