Evaluering af folkeskolernes hjemmesider i Aalborg Kommune

I forbindelse med overgangen til Aula har alle skolerne i Aalborg kommune også skiftet skolens hjemmesider. Nu er de gamle hjemmesider lukket, og derfor kan forældrene nu finde skolen informationer på de nye hjemmesider.

Vi i skole og forældre har derfor valgt at tage et kig på de nye hjemmesider, for at se hvad vi kunne finde der. Vi har valgt at kigge efter skolens antimobbestrategi, da det er et krav at alle grundskoler skal have en antimobbestrategi hvilket det har været siden 1. August 2017 da loven trådte i kraft.

Har skolen ikke en antimobbestrategi har forældrene mulighed for at klage via den nationale klageinstans til dansk center for undervisningsmiljø, hvor man i øvrigt også kan klage hvis ikke skolen handler i forbindelse med mobbesager. Vi anbefaler dog forældrene til at kontakte skolebestyrelsen først i tilfælde af at der ikke forefindes en antimobbestrategi på skolens hjemmeside.

Desuden har vi valgt at kigge efter en række principper, som vi mener skolerne bør have. Vi mener, at det er en god ide set fra forældrenes synspunkt, at principperne har samme ordlyd på tværs af skolerne, så forældrene har nemmere ved at orientere sig. Derfor har vi kigget efter nedenstående overskrifter, uden at læse alle skolernes principper igennem fra ende til anden. De principper vi har kigget efter er:

 • Skole-hjem-samarbejde
 • Elevfravær
 • Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber
 • Motion og bevægelse
 • Toning af udskolingen
 • Undervisningens organisering
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
 • Skolefritidsordningens virksomhed
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale
 • Forældremøder
 • Forældrenes inddragelse i deres barns læring og trivsel
 • Kommunikationen mellem skole og hjem
 • Kontaktforældre
 • Opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i musikskole
 • Skole-hjem-samtaler
 • Skolens arbejde med elevernes læring
 • Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen, herunder elevplaner
 • Understøttende undervisning
 • Den åbne skole
 • Inklusion
 • Ordblindhed og talblindhed

Man kan i øvrigt finde mere inspiration til skolen principper på skole og forældres hjemmeside

Vi fandt antimobbestrategi på 26 ud af 53 skoler. Det vil sige at der er 27 skoler hvor vi ikke umiddelbart kan finde en antimobbestrategi på. Selv Kollegievejens skole der har mottoet “En skole uden skældud og mobning”, kunne vi ikke finde en antimobbestrategi på. Ofte er antimobbestrategien lagt ind under trivsel, hvilket giver forældrene lidt flere udfordringer med at finde den. Vi ser også at den er gemt godt væk med et lille link i bunden af en af siderne, som den eksempelvis er på Sofiendalskolen.

Et godt eksempel på skoler hvor den var nem at finde antimobbestrategierne på var Stolpedalskolen og Sønderbroskolen, hvor den ligger nemt at finde i en af de første menuer under “Vores Skole”

Her er resultaterne af vores søgning efter antimobbestrategier på skolernes hjemmesider.

AntimobbestrategiIngen Antimobbestrategi
Ferslev SkoleBislev Skole
Filstedvejens SkoleByplanvejens Skole
Gandrup SkoleBådegruppen
Gistrup SkoleEgebakke Specialskole
Gl. Lindholm SkoleEllidshøj Skole
Gug SkoleFarstrup Skole
Klarup SkoleFrejlev Skole
Kongerslev SkoleGl. Hasseris Skole
KærbyskolenGrindsted Skole
MellervangskolenGudumholm Skole
Mou SkoleHals Skole
Nibe SkoleHerningvej Skole
Nr. Uttrup SkoleHou Skole
Nørholm SkoleHøjvangskolen
Nøvling SkoleKollegievejen Skole
SofiendalskolenLangholt Skole
StolpedalsskolenSebber Skole
Sulsted SkoleSeminarieskolen
Svenstrup SkoleSkansevejens Skole
SønderbroskolenSønderholm Skole
TofthøjskolenTornhøjskolen
Ulsted SkoleTylstrup Skole
Vadum SkoleVejgaard Østre Skole
Vester Hassing SkoleVestbjerg Skole
Vesterkærets SkoleVester Mariendal Skole
Vodskov SkoleVissegaard
Øster Uttrup-Godthåb Skole

Når vi kigger efter skolens principper, er det meget forskelligt hvad skolerne kalder dem, og principper dækker meget forskelligt over skolens virke. Bemærkelsesværdig er det, at principperne som ofte ligger under punktet “Forældre”, ligesom om det ikke er en del af skolens overordnede ledelse.

Når vi kigger på hvilke principper der bliver brugt, kan vi se at det princip der oftest forekommer på skolen hjemmeside er princip for skole-hjem-samarbejde, hvilket vi er rigtig glade for. Det er dog vildt skuffende, at når Aalborg kommune har arbejdet intensivt med inklusion på det sidste, så kan vi kun finde 4 skoler med inklusionsprincip. Inklusionsstrategien er ellers utrolig nem at få øje på. Der er virkelig plads til at skolebestyrelserne på Aalborg kommunes skoler, kan komme igang med principarbejdet. Der er hjælp at hente ved Skole og Forældre hvis det er svært at komme igang.

PladsPrincipSkoler
1Skole-hjem-samarbejde19
2Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden, lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.12
3Understøttende undervisning11
4Den åbne skole9
5Motion og bevægelse8
6Kommunikationen mellem skole og hjem6
7Undervisningens organisering5
8Elevfravær4
9Skolefritidsordningens virksomhed4
10Arbejdets fordeling mellem lærerne og andet pædagogisk personale4
11Opfyldelse af undervisningspligten ved udøvelse af eliteidræt eller deltagelse i musikskole4
12Skolens arbejde med elevernes læring4
13Inklusion (på Skole og Forældres hjemmeside inklusionsklar.dk)4
14Forældremøder3
15Kontaktforældre3
16Skole-hjem-samtaler3
17Skolens arbejde med elevernes udvikling i skolens faglige og sociale fællesskaber2
18Forældrenes inddragelse i deres barns læring og trivsel2
19Toning af udskolingen0
20Underretning af hjemmet om elevens udbytte af undervisningen, herunder elevplaner0
21Ordblindhed og talblindhed0

Når vi kigger på overblikket over hvilke skoler vi fandt flest principper på, så fordeler det sig således

SkolePrincipper
Herningvej Skole14
Gandrup Skole11
Kærbyskolen11
Farstrup Skole8
Stolpedalsskolen8
Tofthøjskolen8
Vodskov Skole7
Gl. Lindholm Skole5
Nibe Skole5
Vadum Skole5
Ferslev Skole4
Mou Skole4
Vester Hassing Skole4
Vesterkærets Skole4
Gistrup Skole3
Gudumholm Skole3
Sønderholm Skole3
Vestbjerg Skole3
Bislev Skole2
Egebakke Specialskole2
Filstedvejens Skole2
Kongerslev Skole2
Nørholm Skole2
Sulsted Skole2
Svenstrup Skole2
Ellidshøj Skole1
Gug Skole1
Klarup Skole1
Mellervangskolen1
Nr. Uttrup Skole1
Nøvling Skole1
Sofiendalskolen1
Sønderbroskolen1
Ulsted Skole1
Byplanvejens Skole0
Bådegruppen0
Frejlev Skole0
Gl. Hasseris Skole0
Grindsted Skole0
Hals Skole0
Hou Skole0
Højvangskolen0
Kollegievejen Skole0
Langholt Skole0
Sebber Skole0
Seminarieskolen0
Skansevejens Skole0
Tornhøjskolen0
Tylstrup Skole0
Vejgaard Østre Skole0
Vester Mariendal Skole0
Vissegaard0
Øster Uttrup-Godthåb Skole0

Mange af hjemmesiderne er stadig under opbygning med links der ikke virker.

Vi kan også se at der er skoler der ikke er medlemmer af skole og forældre, men som bruger de principper vi lægger ud til fri benyttelse. Her vil vi selvfølgelig anbefale, at skolerne bliver medlemsskoler og er med til at bidrage til fællesskabet.

Vi håber skolebstyrelserne kan bruge undersøgelsen i deres videre bestyrelsesarbejde.

Her tænker du på “Evaluering af folkeskolernes hjemmesider i Aalborg Kommune”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *