Den nationale trivselsmåling 2018/2019 – Aalborg kommune

Den nationale trivselsmåling for eleverne i folkeskolen ligger over landsgennemsnittet for Aalborg kommune. Vi kan bryste os af, en bedre faglig trivsel, ro og orden i skolerne samt mere støtte og inspiration end landsgennemsnittet. Skal vi så være tilfreds med det som forældre til børn i folkeskolen i Aalborg kommune? Der er altid noget vi kan gøre bedre, og hvis der er noget vi kan gøre bedre for vores børn i folkeskolen, så bør vi gøre det. Vi kigger i denne artikel ned i den nationale trivselsundersøgelse for 2018/2019 med fokus på Aalborg kommune

Den nationale trivselsundersøgelse for 2018/2019 samt Undervisningsministeriets dokumentation for målingen

Skolerne med bedst trivsel i Aalborg kommune har flyttet sig lidt i forhold til hinanden i forhold til sidste trivselsundersøgelse. I toppen ligger vi ikke så højt som sidste år, og bunden er blevet lavere. Dette giver sig også til udtryk i, at trivslen på de Aalborgensiske folkeskoler faldet for 3. år i træk til 91,9%, hvilket stadig er over landsgennemsnittet på 91,5%

I toppen af trivselsskalaen ligger Nøvling, Langholt og Nørholm skole, mens Kollegievejen, Sønderholm og Østre Uttrup-Godthåb skole ligger i bunden med den dårligste trivsel.

Skoler med højest og lavest trivsel i 2019

Sidste lå Hou og Sebber skole i toppen med den højeste trivsel, men er faldet ned af listen. Især Sebber skole er faldet en del. Nederst lå Bislev og Mellervangskolen, som nu er rykket op. Især Bislev skole med et lavt elevtal har flyttet sig helt utroligt op ad skalaen. Kæmpe tillykke til dem.

Skoler med højest og lavest trivsel i 2018

Ser vi på hvilke skoler der har flyttet sig mest, ser vi også Bislev skole helt i toppen efterfulgt af Seminarieskolen og Egebakken. Det ville være meget interessant at vide hvad der kan gøre så stor en positiv forskel.

I bunden finde vi Øster Uttrup-Godthåb, Farstrup og Sebber skole, som er de skoler der er gået allermest tilbage. Her må man forvente at trivsel og handleplan bliver en del af skolebestyrelsens arbejde fremadrettet. Her ville det være hensigtsmæssigt at benyttet sig af eksempelvis en undervisningsmiljørepræsentant fra eleverne

Skoler der har flyttet sig mest siden sidste trivselsundersøgelse

Den del af trivselsmålingen der handler om sociale trivsel viser, at Egebakken, Nøvling og Mou skole er blandt de bedste skoler i Aalborg kommune, mens Mellervangskolen, Sønderholm og Østre Uttrup-Godthåb skole ligger helt i bunden.

Her kan man på skole og forældres hjemmeside finde inspiration til at arbejde med at forbedre den sociale trivsel

Skolernes fordeling baseret på social trivsel 2019

Blandt de bedste skoler i Aalborg kommune finder man Stolpedal, Bislev og Nørholm skole. I den dårligste ende af skalaen finder man Mellervangskolen, Sønderholm og Øster Uttrup-Godthåb skole.

På Skole og Forældres hjemmeside kan man finde inspiration til god undervisning.

Desuden kan man også finde inspiration i Lær med familien, hvor skolerne lærer at tænke læringsmiljøet sammen med familierne

Skolernes fordeling baseret på faglig trivsel 2019

Støtte og inspiration er et at de områder, hvor der er masser af potentiale til at forbedre sig på alle skolerne. Her ligger Langholt, Nørholm og Bislev skole i toppen mens Gudumholm, Højvangskolen samt Øster Uttrup-Godthåb skole ligger i bunden.

Her er man velkommen til at finde inspiration på skole og forældres hjemmeside omkring elevindragelse

Når man ser på den faglige trivsel på skolerne er der fire faktorer der er interessante, da det ser ud til de har indflydelse på den faglige trivsel. Det ser ud til at man får en højere faglig trivsel hvis

 • Man er på en stor skole med mange elever
 • Man har ro og orden på skolen
 • Man er som skole god til at give eleverne støtte og inspiration
 • Og især hvis man har god Social Trivsel
Skolernes fordeling baseret på støtte og inspiration 2019

Området omkring Ro og Orden variere en del på folkeskolerne i Aalborg kommune. I toppen ligger Ellidshøj, Bislev og Vestbjerg skole mens skolerne Grindsted, Sønderholm og Ulsted ligger i bunden. Isår de sidste to skoler skiller sig meget ud fra de andre.

Her kan man med fordel benytte sig af bedre skole-hjem samarbejde som beskrevet her på skole og forældres hjemmeside

Skolernes fordeling baseret på ro og orden 2019

Skolernes størrelse (se nedenfor) og udfordringer i Aalborg kommune er vidt forskellige. Det kan også betyde noget for den indsats der kræves at lave forandring på den enkelte skole. Det handler om hvordan vi

 • skaber opmærksomhed på den positive forandring
 • hvordan vi opnår opbakning fra elever personale og forældre
 • om vi får udbredt ny viden om hvordan vi nu skal gøre til personale elever og forældre
 • hvordan vi får klædt elever personale og forældre på til opgaven
 • og om hvordan skolebestyrelsen fører tilsyn for at sikre skolen forbliver i kontrol med god trivsel

Dansk Center for undervisningsmiljø har lavet 30 nye veje til bedre trivsel i folkeskolen som skolerne og skolebestyrelserne kan benytte sig af

I svarene fra folkeskolerne er der flere punkter der er værd at nævne.

De små klasser (0. klasse til 3. klasse)

I de små klasser viser undersøgelsen at der er flere der bliver drillet. Isår er det drengene der føler de bliver drillet, og udfordringerne med drillerierne stiger kraftigt fra 1. klasse til 3. klasse. Drillerierne i de små klasser ligger også væsentligt over landsgennemsnittet.

Samtidig er det værd at nævne at eleverne i de små klasser er mere glade for at gå i skole end landsgennemsnittet, men glæder bliver en del mindre fra 0. klasse til 3. klasse.

Børnene i de små klasser er mere glade end landsgennemsnittet for deres lærere. Især pigerne er langt mere glade for lærerne end drengene. Måske vi kunne gøre folkeskolerne lidt mere spændende for drengene

Børnene i de små klasser er glade for deres klasselokaler i folkeskolerne i Aalborg. Så glade at de ligger over landsgennemsnittet. Glæden har dog fortaget sig en smule de sidste 3 år.

I de små klasser i Aalborg kommune har de små glædeligvis en del mindre ondt i hovedet og i maven end landsgennemsnittet. Det er især pigerne der døjer med ondt i hovedet og ondt i maven.

I Aalborg kommune synes 7 ud af 10 elever i de små klasser ligesom de andre små klasser i Danmark, at det er spændende at gå i skole. Dette falder desværre til 4 ud af 10 når de er nået til 3. klasse.

De store klasser (4. klasse til 9. klasse)

Mobning på de Aalborgensiske folkeskoler er et stort problem. Vi fortalte på TV2 om at man bør gøre en langt større indsats for at bekæmpe mobning både på de sociale medier og i virkeligheden. Mobningen i de store klasser bliver større og større jo længere eleverne kommer op i klasserne.

Vi opfordre til at stoppe mobning. “En der mobbes er to for mange.”

Eleverne i de store klasser har også svaret på om de er glade for sin skole. Her starter det med 4 ud af 10 der er glade for sin skole i 4. klasse, og falder til 2,5 elev der er glad for sin skole når de når 9. klasse.

Eleverne i de store klasser synes at undervisningslokalerne på de Aalborgensiske folkeskoler er mere spændende end landsgennemsnittet. Der er dog kun 2 ud af 10 elever der svarer at de er helt enige i det.

Ligesom i de små klasser er der færre elever i de store klasser i Aalborg kommune, der har ondt i hovedet eller maven når de er i skole i forhold til landsgennemsnittet. Igen er det pigerne der døjer mest med dette.

2 meninger om “Den nationale trivselsmåling 2018/2019 – Aalborg kommune”

 1. Skoleudvalget skriver
  https://www.aalborg.dk/usercontrols/AalborgKommune/Referater/Pdf.aspx?pdfnavn=21184184-22366772-12.pdf&type=punkt&pdfid=18019

  Trivselsmålingen – Elevtrivslen i 0.-3. klasse er faldet i 2018/19. Det kan således konstateres, at
  resultaterne i 16 ud af 20 spørgsmål er blevet dårligere. I 4.-9. klasse kan det tilsvarende konstateres, at resultaterne er blevet dårligere i 29 ud af 40 spørgsmål. I forhold til de 4 trivselsindikatorer er resultatet ligeledes faldet. Aalborg Kommune er dog fortsat over landsgennemsnittet og er på tredjepladsen blandt 6-byerne.
  Ungeprofilundersøgelsen, der bl.a. afdækker elever i 7.-9. klasses trivsel, sundhed og forbrug af rusmidler, viser, at eleverne trives godt både hjemme, i skolen og i fritiden. Resultaterne i Ungeprofilundersøgelsen viser, at Aalborg Kommune er bedre end landsgennemsnittet. Skoleforvaltningen vil, når resultaterne af den igangværende trivselsmåling, foreligger, foretage en analyse af udviklingen i elevtrivslen, for at afklare om udviklingen giver anledning til at igangsætte indsatser på området.

  Elevfravær – Det konstateres, at elevfraværet i Aalborg Kommune er steget i perioden fra 2016/17 til
  2018/19. Det er særligt det ulovlige fravær, der er steget.

Lukket for kommentarer.