Forældrerådgivningen

Forældrerådgivningens mission er at fremme skolebørns trivsel og læring gennem rådgivning af forældre og andre, der oplever vanskeligheder i forbindelse med et barns skolegang.